عنوان خدمت پزشکی :دیابت

  • این خدمت پزشکی در مطب دکتر یدالله احراری انجام میشود.
دیابت

برنامه ریزی غذایی و دارویی گیاهی برای کنترل دیابت و پیشگیری از عوارض متعدد دیابت
درمان زخم دیابت با استفاده از مواد طبیعی و لارو و زالو درمانی